Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Борислав ТафраджийскиБорислав Тафраджийски, Клуб "Икономика 2000", екология….2