Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

20 години Клуб „Икономика 2000”



На 5 октомври 2010 г. се навършиха 20 години от официалната регистрация на Клуба. Преминавайки през различни етапи на развитие Клуб „Икономика 2000” се утвърди като водещ мозъчен център в страната, желан партньор за национални и международни проекти сред сродни организации в страната и извън нея, търсен съветник на правителствени институции, областни и общински ръководства и социални партньори. Ръководството на Клуба изказва благодарности на всички лица и институции, които през дългите и трудни години на реформи и промени, се довериха на нашата експертиза и подкрепяха нашите инициативи и проекти. Много благодарности дължим и на нашите партньори за коректността при съвместната ни работа и толерантността към нашите грешки. Надяваме се на успешни партньорства и още по-значими и предизвикателни проекти през следващите 20 години.