Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинар по проект КООП АТ-БГ, 10-11 март 2011 г., СмолянНа 10-11 март 2011 г. в рамките на проекта за сътрудничество КООП-АТ-БГ в гр. Смолян бе проведен семинар на тема "Туризмът като фактор за политиката на заетост в България и Австрия - Оценка на търсенето, обезпечаване на кадри и квалификация на служителите в сектора в контекста на регионалните характеристики".

 

В семинара, който се проведе в новооткрития Българо-германски център за професионално обучение на Министерство на труда и социалната политика, взеха участие многобройни експерти от участващите министерства и национални агенции, представители на социалните партньори, както и представители на регионалната администрация и туристически институции.


Основните моменти в съдържанието на двудневния семинар бяха насочени към представянето на значението на туризма за политиката на пазара на труда, за икономическата и регионалната политика в Австрия и България, както и във връзка с необходимостта от работна сила и възможностите за квалификация в сферата на туризма. Освен това бяха представени множество примери за добри практики от реализирани проекти и възможности за обучение в двете страни.

 

Събитието предостави на участниците добри възможности за интензивни дискусии и обмяна на мнения и опит. В рамките на уъркшопа беше разгледан и самият център за професионално обучение.