Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинар по проект STEPS, 3 февруари 2011 г., София


Уеб сайт на източника:На 3 февруари 2011 г. в Информационния център на Европейския съюз, гр. София се проведе конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения”, на която  се представиха резултати по проект STEPS.  Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на ЕС и има за основна цел насърчаване участието на гражданското общество в изследвания в областта на общественото здраве и подобряване качеството на живот на европейските граждани.

 

На конференцията бе официално представен и подписан Меморандум за разбирателство върху създаването на Форум на изследователите на общественото здраве в България (ФИОЗБ), който може да откриете в категория "Други" в директория "Публикации".