Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинар по проект KOOP AT-БГ, 19-20 май 2009 г., Виена


Уеб сайт на източника:На 19 и 20 май 2009 г. в рамките на проекта КООП АТ-БГ във Виена се проведе семинар, посветен на отражението на икономическата криза върху пазарите на труда в Австрия и България.

 

Наред с представянето на общите последици от икономическата криза за новите държави-членки на ЕС от Източна и Централна Европа беше направен и анализ на различните мерки в областта на политиката на пазара на труда, с които България и Австрия реагират на кризата. Бяха представени и редица примери за добри политики, а така също и специфични мерки за някои целеви групи в неравностойно положение (напр. представители на малцинствата и дългосрочно безработни лица), след което се състояха дискусии по тези въпроси.