Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Конференция по проект КООП АТ-БГ, 5 юни 2009 г., София


Уеб сайт на източника:На 5 юни 2009 г. се проведе конференция по проект КООП АТ-БГ в София, посветена на темата за гъвкавост и сигурност на работното място („Flexicurity“) и приложението на този подход в Австрия и България. В докладите и последвалите дискусии, както и при представянето на ситуацията и в другите държави-членки на ЕС, беше обърнато внимание на тази тема, залегнала и в презентацията на актуално изследване на ЕК. Представители на българските и австрийски обществени служби по заетостта запознаха участниците с редица добри практики за конкретно приложение на Flexicurity.