Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Кръгла маса по проект КООП АТ-БГ, 9 юни 2010 г., София


Уеб сайт на източника:На 9 юни 2010 г. в Центъра за обучение на и развитие на човешките ресурси на МТСП край София се проведе кръгла маса на тема „Активна политика на пазара на труда във време на криза”. Експерти от министерствата в двете страни, на службата по труда в Австрия (АМС) и АСБ Консултинг направиха в презентациите си преглед на мерките на политиката на пазара на труда в Австрия и България, както и на различни предложения  в тази сфера – например специални курсове на Службата по труда, консултации за гъвкавост за фирми или модели за заетост в организации с общественополезна цел като възможност за интеграция на пазара на труда на незаети лица. След всяка презентация бяха проведени дискусии.