Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Уъркшоп по проект КООП АТ-БГ, 16-17 септември 2010 г., Царево


Уеб сайт на източника:На 16 и 17 септември 2010 г. в Царево се проведе уъркшоп на тема „Ученето през целия живот и обучение за възрастни в контекста на политиката на пазара на труда – контрол на качеството в професионалното обучение”. В мероприятието, което се състоя в новооткрития „Германо-български център за професионално обучение”, участваха многобройни експерти от ресорните министерства, бюрата по труда, образователни агенции, фирми, предлагащи професионално обучение, както представители на социалните партньори от двете страни.

Основните теми на двудневното мероприятие бяха гарантирането на качеството в обучението за възрастни (от европейска и българска перспектива), реализацията на стратегията на ЕС за „учене през целия живот” в австрийската образователна политика, усилията за гарантиране на качеството на базата на конкретни примери от практиката на службите по труда и други институции за професионално обучение.

В рамките на мероприятието се състоя оживена дискусия и обмяна на мнения между участниците. Наред с това бяха разгледани учебните зали в центъра за професионално обучение, който предлага обучение по професии от сектор туризъм.