Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Конференция по проект STEPS, 25 март 2010 г.


Уеб сайт на източника:На 25 март 2010 г., в София се проведе конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS. В рамките на мероприятието бяха представени няколко тематични доклада, както и многографията „Интегрален болничен бенчмарк индекс” с автор доц. д-р Петко Салчев.