Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Двустранна конференция по проект КООП АТ-БГ, 29-30.09.2011 г.


Уеб сайт на източника:На 29-30 септември 2011 г. в зала „Средец”, хотел „Шератон София хотел Балкан” се проведе международна конференция в рамките на двустранния проект за сътрудничество между Австрия и България в областта на политиките на пазара на труда „КООП АТ-БГ 2009-2011”. Темата на форума бе „Европа 2020 и национални политики на пазара на труда – стратегии и мерки в Австрия и България”.

 

В конференцията участваха Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика на България, Рудолф Хундсторфер, министър на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите на Австрия, Жан-Луи де Брауър от Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия, Деяна Костадинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Герхард Райвегер, посланик на Австрия, представители на МТСП и на социалните партньори. На форума бяха направени презентации, проведоха се дискусии и се обмениха добри практики относно приоритетите и действията на националните политики на пазара на труда, в контекста на постигане целта на „Европа 2020” за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

 

Презентациите могат да се изтеглят от рубрика „Публикации”.