Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Нова книга по проект КООП АТ-БГ


Уеб сайт на източника:През месец септември 2011 г. беше публикувана книгата „Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и Австрия”. Изданието на български, немски и английски език е осъществено в рамките на двустранния проект за сътрудничество между Австрия и България в областта на политиките на пазара на труда „КООП АТ-БГ 2009-2011”. В него се разглеждат следните основни теми:


  • Австрийско-българското сътрудничество в политиките на пазара на труда;
  • Икономическо развитие и тенденции в Австрия по време и след икономическата криза;
  • Австрийският пазар на труда през кризисната 2009 година;
  • Макроикономически тенденции по време на кризата и влиянието им върху пазара на труда;
  • Активна политика по заетостта по време на икономическа криза и възстановяване на икономическото развитие;
  • Опитът на Австрия по време на кризата през 2009-2010 година;
  • Прилагане на ваучери за обучение в България;
  • Разширяване на предложенията за обучение и квалификация във Виена;
  • Консултация за гъвкавост на компаниите.

 

 

Можете да свалите публикацията в електронен формат от рубриката „Публикации” на сайта.