Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинари по проект RIVERALERT, 23 и 24 юли 2013 г., гр. БлагоевградНа 23 и 24 юли 2013 г. в гр. Благоевград се проведоха два семинара за представяне на основните резултати по проект RIVERALERT, финансиран по ОП ЕТС Гърция-България 2007-2013.  Обсъжданията се концентрираха върху възможностите на инсталираната безконтактна система за измерване на водно количество на р. Струма и върху разработената в рамките на проекта карта на риска от ерозия във водосбора на р. Струма.