Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинар по проект WETLABUSE, 23 юли 2013 г., гр. БлагоевградНа 23 юли 2013 г. в гр. Благоевград се проведе семинар за представяне на основните резултати по проект WETLABUSE, финансиран по ОП ЕТС Гърция-България 2007-2013. Семинарът протече при голям интерес и се превърна в истинска платформа за дискусии и полезен обмен на мнения по теми, свързани с качеството на водите и мониторингът им в района на Западнобеломорския речен басейн.