Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Подробна информация за Академичен форум 'Икономика'Академичният форум „Икономика“ е наследник на Международната школа за млади икономисти, осъществена в десет издания през периода 1977-1995 г. До 1990 г. организатор на Школата е Клубът на младия икономист към Икономическия институт на БАН, а след това - неговият наследник Клуб „Икономика 2000“. Школата за млади икономисти се утвърди като водещ форум за поощряване на нетрадиционното мислене и прокарване на новаторски идеи в обществото. В нея участват изтъкнати учени и лидери на икономическата мисъл първоначално от бившите социалистически страни, а по-късно и от страни с развита пазарна икономика. Тя катализира развитието на специалисти от науката, държавното управление и бизнеса.

Тематични направления на Форума:

 • Икономическата теория в търсене на нови парадигми
 • Политически, социални и икономически императиви на XXI век
 • Глобализация, политически, икономически и екологични кризи
 • Устойчиво развитие за социален и икономически просперитет
 • Предприятията на XXI век: динамично преструктуриране, стратегии за развитие, корпоративно управление
 • Регулиране на пазарите и свобода на предприемачеството
 • Развитие на регионите и местните общности
 • Пазар на труда и човешки капитал
 • Жизнен стандарт, неравенства, реформиране на системата за социална защита и социално предприемачество
 • Дилеми пред модерния екомениджмънт
 • Публичната администрация – ефективна, отговорна, отзивчива и отворена за гражданите
 • Социалният диалог и новите роли на социалните партньори.

Водещи лектори

Виктор Йоцов, доц. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС, хоноруван преподавател в НБУ и Международния банков институт. Има дългогодишен стаж в БНБ като директор на дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, където е ръководил изследователската и прогнозна дейност на банката. В периода 2003-2010 г. е бил съветник на изпълнителния директор за България в борда на директорите на МВФ. Има специализации в Световната банка, Австрия, Швейцария и Великобритания. Научните му интереси са в областта на икономическия растеж, банковото дело, паричната теория и паричната политика, финансовите кризи.

Гарабед Минасян, проф. д.ик.н., работи в Института за икономически изследвания на БАН. Редовен професор в Стопанския факултет на Тракийския университет. Два мандата е  бил член на Управителния съвет на БНБ (от 1997 г. до 2006 г.) През периода 1997 – 2000 г. е бил икономически съветник на Президента на Република България. Специализирал е във Великобритания, САЩ, Австрия. Автор и съавтор на 22 монографии (от които две издадени в чужбина), 16 студии, над 120 научни статии у нас и в чужбина. Изследователските му интереси са в областта на макроикономическата политика, финансите и банковото дело, иконометрията и икономическия растеж.

Митко Димитров, проф. д-р, директор на Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Нов български университет, Великотърновски университет, Варненски свободен университет. Главен редактор на международно реферираното научно списание „Икономически изследвания“ от 1996 г. досега. През периода 2007-2011 г. е бил икономически съветник на Президента на Република България. Специализирал е в Лондон Бизнес Скул, МВФ, Британската Академия. Научните му интереси са в областта на икономическото развитие, икономиките в преход, сравнителните изследвания, индустриалната организация, предприемачеството и МСП. 

Йордан Христосков, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има богат практически опит в областта на социалната политика и социалното осигуряване като вицепремиер по социалната политика и министър на труда и социалните грижи (2014 г.), зам. министър и министър на труда и социалните грижи (1991-1995 г.), съветник на Президента на Република България по социалните въпроси (1995-1997 г.), управител на НОИ (2000-2009 г.). Консултант и експерт по множество проекти на Световната банка, ОИСР, ПРООН, ЕК. Специализирал е в Будапеща, САЩ и други страни. Автор на две монографии и голям брой научни студии, статии и доклади. Изследователските му интереси са в областта на социалната политика и осигуряването, пазара на труда, инфраструктурата и регионалното развитие. 

Румен Аврамовдоц. д-р. До 1990 г. е ст.н.с. в Икономическия институт на БАН. Бил е икономически съветник на Президента на Република България (1990-1991 г.), един от основателите и зам. председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие (1991-1994). Член на Управителния съвет на БНБ (1997-2002 г.). Програмен директор в Центъра за либерални стратегии (1995-2012 г.), а от 2013 г. старши изследовател в Центъра за академични изследвания, София. Изследователските му интереси са в областта на стопанската история на България, икономическата култура, монетарната икономика, централните банки. Автор на множество публикации, между които Стопанският XX век на България (2001); тритомника Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало (2007); Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 (2008); „Спасение“ и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 г. (2012). Съставител и редактор на петтомната архивна поредица Българска народна банка. Сборник документи, 1879-1990 (1999-2009).

Кръг на участниците: представители на академичните и университетските среди, бизнеса, докторанти, публичната администрация, НПО.

Работни езици на форума: български и английски език.

Публикация от форума:

Всички приети доклади ще бъдат публикувани на един от работните езици (български или английски език) в сборник. Желаещите да представят доклад изпращат кратко резюме заедно със заявката за участие. Резюмето трябва да съдържа заглавие на доклада, име на автора, ключови думи, както и кратко представяне на съдържанието в рамките до 300 думи. Докладите се представят на MS Word в съответствие с техническите изисквания.

По-важни срокове:

 • Изпращане на заявката за участие и резюме на доклада: до 31 юли 2015 г.
 • Потвърждаване на приетите заявки: до 1 септември 2015 г.
 • Превеждане на таксата за участие: до 7 септември 2015 г.
 • Изпращане на докладите: до 25 септември 2015 г.
 • Изпращане на програма на Форума: 28 септември 2015 г.

Такса за участие:

 • 210 лв. - на човек, настанен в единична стая
 • 180 лв. – на човек, настанен в двойна стая.

Таксата включва: участие във всички сесии на форума, 1 екземпляр от сборника с докладите, 2 нощувки (на 30 септември и 1 октомври 2015 г.), 1 коктейл, 4 кафе паузи, разширен All Inclusive, включващ 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери, достъп до сладкарници, барове, дискотека, басейни и други съоръжения и услуги на територията на хотелите.

Заплащането се извършва чрез превод в следната банкова сметка:

 • Клуб „Икономика 2000“
 • BIC: FINVBGSF
 • IBAN: BG35FINV91501015121374 
 • ПИБ АД, София
 • Основание за плащане: Участие в Академичен форум „Икономика“.

Място на провеждане:

Грифид хотели 4**** „Болеро“ и „Вистамар“ (http://grifidhotels.com) се намират в комплекс „Златни пясъци“, на 20 км. от центъра и на 35 км. от летището на Варна. Тези хотели са разположени сред красива градина, пищна зеленина и цветни лехи. В тях се предлага отлична Ultra all inclusive формула, която включва настаняване в удобни и уютни хотелски стаи, ползване на ресторанти, сладкарница, барове и дискотека, външен и вътрешен басейн, чадър и шезлонг на плажа.

Официалната покана, заявката за участие и формата за оформяне на резюме на доклада можете да изтеглите оттук:

Документи за участие