Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

РЕСАК проведе втори обучителен курс в рамките на проект FEMAНа 28.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя втори обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Участие в обучителния курс взеха и представители на експертния екип на Клуб “Икономика 2000”.


Всички участници в семинара получиха сертификати.


По-подробна информация, включително дневния ред (програма) на срещата-семинар и презентациите, които бяха представени на работната среща, можете да намерите на официалния сайта на проект FEMA:

http://freshwater-ecoservices-bg.eu