Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Прессъобщение по проект NoBoMaПроектът „Ръководство за предоставяне на грижи за възрастни хора с цел насърчаване на интернационалната мобилност, ученето през целия живот и трансфера на компетенции в Източна, Централна и Югоизточна Европа (NoBoMa)“ навлезе в заключителна фаза.

повече

Заключителна конференция по проект RIVERALERTНа 14 юни т.г. в гр. Солун се състоя заключителна конференция за представяне на резултатите от проект: „Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма“ (RIVERALERT) на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.

повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект RIVERALERT на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.за доставка и внедряване на специализирано оборудване за измерване на водно количество на открити реки и изграждане на информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни за изследване на река Струма в района на област Благоевград

повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект AUTONEST на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.за доставка, инсталация и пускане в действие на специализирано оборудване за мониторинг на физични параметри на повърхностни води и изграждане на информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни на река Места, област Благоевград

повече

Бюлетин № 10 по проект KOOП AT-БГИзлезе новият Бюлетин № 9, декември 2011 г., посветен на австрийско-българския проект за сътрудничество в областта на пазара на труда.

повече

Заключителна конференция на ICTNET на 25-26 април, 2012 в ПарижКонференцията ще се проведе в централния офис на ОИСР в Париж.

повече

Излезе публикация на тема "Последиците от икономическата криза върху икономиките в Европа"Какви са конкретните последици и какво може да се направи? Сборник от разработки на Съветът на Европа с коментар на Кенет Дейви

повече

Покана за 1-во Обсъждане на възможностите за финансиране на Дунавски регионВъзможности за финансиране на проекти на МСП в Дунавски район

повече

Бюлетин № 9 по проект KOOП AT-БГИзлезе новият Бюлетин № 9, декември 2011 г., посветен на австрийско-българския проект за сътрудничество в областта на пазара на труда.

повече