Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Международна конференция на тема 'Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България'Събитието е насрочено за 31 март 2017 г. от 9.30 ч. в хотел Метрополитън, гр. София.

повече

Сборникът “Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения” излезе от печатСборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб „Икономика 2000“

повече

Прессъобщение относно първата работна среща-семинар по проект FEMAНа 05.04.2016 г. в Голямата зала на Хотел ”Арена ди Сердика” в София, се състоя първата работна среща-семинар по проекта.

повече

Първа работна среща-семинар по проект 'Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)'Семинарът ще се състои на 05 април 2016 г. от 9.30 ч. в Хотел 'Арена ди Сердика', ул. Будапеща № 2, София.

повече

Публична покана за избор на изпълнител за процедура с предмет: 'Оценка на екологичния отпечатък в гр. Благоевград'Настоящата поръчка се отнася до предоставяне на продукт 5.2.2 от работен пакет 5: 'Оценка на ефикасността“ в рамките на проект „Опазване на околната среда и осигуряване качеството на водата в общини от трансграничните райони (CIVILWATER)“

повече