Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Започна изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE-IP Clean Air) по Програма LIFE на ЕСКлуб "Икономика 2000" е асоцииран бенефициент по проекта, редом с общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, а Столична община е координиращ бенефициент на Интегрирания проект.

повече

Международна конференция на тема 'Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България'Събитието е насрочено за 31 март 2017 г. от 9.30 ч. в хотел Метрополитън, гр. София.

повече