Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Бюлетин № 8 по проект KOOП AT-БГИзлезе новият Бюлетин № 8, май 2011 г., посветен на австрийско-българския проект за сътрудничество в областта на пазара на труда. Бюлетинът предлага информация за последните и предстоящите дейности по проекта, включително преглед на темата "Стратегия Европа 2020", информация във връзка с проведения през март 2011 г. уъркшоп в гр. Смолян, предстоящото отпечатване на публикация на тема "Активна политика на пазара на труда" през лятото на 2011 г., както и предварителна информация за двустранната конференция, която ще се проведе през септември 2011 г. в гр. София.


Можете да намерите пълния текст на бюлетина в категория "Публикации".