Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Бюлетин № 9 по проект KOOП AT-БГБюлетинът предлага актуална информация за двустранното сътрудничество, включително преглед на основните тематични насоки за 2012 г., както и следните по-основни теми „Национална програма за реформи (ЕС-2020) в Австрия и България”, „Дунавската стратегия на ЕС”, „Иновативни финансови инструменти за усвояване на средствата от европейските фондове в България”, „Демографски предизвикателства – ситуацията в Европа, анализ на тенденциите в Австрия и България”, „Съвет за сътрудничество за Югоизточна Европа – форум за регионална интеграция”.

 

 


Можете да намерите пълния текст на бюлетина в категория "Публикации".