Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана за 1-во Обсъждане на възможностите за финансиране на Дунавски регионБихме желали да Ви информираме за предстоящото 1-во Обсъждане на възможностите за финансиране на Дунавски регион. Мероприятието се организира от Европейската комисия и координатора на 10-тата приоритетна област в рамките на стратегията на ЕС за Дунавски район – г-н Кърт Пухингер.


Мероприятието ще се проведе в сградата на Австрийската национална банка (Oesterreichische Nationalbank, OeNB) във Виена на 22-23 март 2012 г.; то ще предостави уникална платформа за обмяна на идеи и опит между малките и средни предприятия (МСП) и финансовите институции.


Представителите на МСП ще имат възможност да идентифицират подходящи източници на финансиране на инвестиционни проекти.


От друга страна, финансовите институции ще могат да набележат нови сфери за развитие на бизнеса.

 

Можете да намерите пълния текст на поканата в секция "Публикации".

За по-подробна информация можете да се свържете с г-жа Хан на телефон: (00 43) 699 10 89 31 40 или на имейл адрес: financing-dialogue@metis-vienna.eu.

 

Регистрацията за 1-вото Обсъждане на възжможностите за финансиране на Дунавски регион ще продължи до 24 февруари 2012 г. на адрес: