Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Излезе публикация на тема "Последиците от икономическата криза върху икономиките в Европа"Пълният текст на публикацията (на френски език) можете да изтеглите от секция "Публикации".