Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Бюлетин № 10 по проект KOOП AT-БГБюлетинът предлага актуална информация за двустранното сътрудничество между България и Австрия, както и равносметка на членството на България в ЕС досега, преглед на мерките във връзка с Европейска година на активния живот на възрастните хора и оценка на актуалната ситуация на европейския пазар на труда.

Можете да намерите пълния текст на бюлетина в категория "Публикации".