Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Клуб 'Икономика 2000' подкрепя декларацията за глобално гражданство на Амхърст 

Оттук можете да изтеглите декларацията на Амхърст на английски език. За повече информация можете да посетите посочения по-горе адрес.изтегли