Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Заключителна конференция по проект RIVERALERTНа 14 юни т.г. в гр. Солун се състоя заключителна конференция за представяне на резултатите от проект: „Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма“ (RIVERALERT) на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“. На нея Спартак Керемидчиев представи постигнатите резултати от Клуб „Икономика 2000“ като български партньор по проекта. На конференцията присъстваха над 60 д. от различни правителствени институции, академични и консултантски организации на Гърция и България.