Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Първа работна среща-семинар по проект 'Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)'Първата работната среща-семинар, организирана в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)" ще се състои на 05 април 2016 г. от 9.30 ч. в Хотел «Арена ди Сердика», ул. Будапеща № 2, София.Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партьорство с Центъра за приложение на спътникови изображения (ReSAC), Клуб “Икономика 2000” и Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (REC-BG).Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на сладководните екосистеми и за техните услуги.Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта:http://www.freshwater-ecoservices-bg.eu