Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Започна изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE-IP Clean Air) по Програма LIFE на ЕСLIFE-IP Clean Air e насочен към изпълнение на Програмите за качеството на атмосферния въздух на Столична община, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора, Община Велико Търново и Община Монтана.

Главната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. 

Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване от отопление на дърва и въглища към отопление на пелети, газ или използване на централна топлофикация.
Интегрираният проект е с продължителност 6 години – от октомври 2018 г. до октомври 2024 г. 

Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро, като финансовият принос от Европейската комисия е 60%.

По-подробна информация за проекта можете да намерите на официалната страница на проект на адрес:

http://www.lifeipcleanair.eu