Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Формат на годишен доклад от провеждане на мониторинг на изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.В резултат от изпълнението на Дейност 2. Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ бе разработен Формат на годишен доклад от провеждане на мониторинг на изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.

Пълният текст на документа можете да изтеглите оттук:изтегли