Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Ръководство за провеждане на мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014 - 2020 г.В резултат от изпълнението на Дейност 3. Тестване на разработената система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението и на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ бе разработено Ръководство за провеждане на мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.

Пълният текст на ръководството можете да изтеглите оттук:изтегли