Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Клипове, представящи важните акценти и добри практики за кръгова икономика - 'Какво е кръгова икономика?' и 'Зелен дом'С цел гражданите и общностите да бъдат окуражени да променят начина си на мислене и лично поведение в ежедневието, намалявайки въглеродния си отпечатък, осигурявайки по-чист начин на живот в рамките на проекта бе разработен клип за кръговата икономика, представящ важните акценти във философията за кръгова икономика и приноса й към Зелената сделка, както и клип за добри практики за кръгова икономика

Кратките версии на разработените клипове можете да намерите тук:Пълните версии на клиповете, можете да намерите на фейсбук страницата на проекта:

https://www.facebook.com/lifecestarseed