Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Обучителни материали от проведените семинари (Модул 1 и 2) по проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED)Можете да намерите всички материали от проведените обучителни семинари в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян от първия модул „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“ и от втория модул „Кръгова икономика – добри практики" на официалния сайт на проекта (cestarseed.com) в раздел “ресурси”.

  • Презентациите от модул 1Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“ можете да изтеглите от тук: изтегли

  • Презентациите от модул 2 "Кръгова икономика – добри практики" можете да изтеглите от тук: изтегли