Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Конкурентоспособност, иновации и нематериални инвестиции в Европа - COINVESTВ рамките на проект COINVEST се експериментира нова методология за измерване на нематериалните активи, разкриване на техния принос в БВП и подобряване конкурентоспособността на националните икономики в европейски страни. Партньори по проекта са Imperial College London, Великобритания, Queen Mary University of London, Великобритания, The Conference Board in Europe, Белгия, Istituto Superior Técnico Lisboa, Португалия, Institutet for Naringslivsforskning, Швеция, Клуб "Икономика 2000", България, Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung Gmbh, Германия, GRECSTA/INSEE, Франция. В рамките на проекта се провеждат редица семинари, представящи и дискутиращи текущите резултати от дейността, свързани с политиката по отношение на нематериалните активи.