Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Изготвяне на Указания за разработване на общински програми за опазване на околната среда и изготвяне на две пилотни общински програми за опазване на околната среда за общините Белоградчик и ПазарджикОсновна цел на проекта е създаване на общински програми за опазване на околната среда за общините Белоградчик и Пазарджик.

Период на изпълнение на проекта: 1999 - 2000 г.

Възложител: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности:

  • Разработване на програми за управление на околната среда за двете пилотни общини - Белоградчик и Пазарджик; 
  • Анализ на състоянието и възможностите за финансиране на общински екологични проекти;
  • Оценка на ефективността на използване на природните ресурси в двете общини;
  • Изготвяне на финансови и икономическите анализи по сектори и фактори за въздействие; 
  • Разработване на частта, свързана с управление на отпадъците;
  • Подготовка на материали за семинар по обучение на обучители, подготовка на семинара и водене на лекции и упражнения по време на семинара.