Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Регионален модел за управление на твърди битови отпадъци на примера на общините Перник и КовачевциОсновната цел на проекта е разработване на методология и модел за регионално управление на отпадъците в страната.

 .

Период на изпълнение на проекта: 1996-1998 г.

 .

Възложител: USAID

 .

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: 

 .

  • Разработване на методология за модел за управление на отпадъците; 
  • Разработване на анализ на текущата ситуация; 
  • Разработване на финансова стратегия и план за действие за управление на отпадъците в двете общини.