Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Проф. Стефан Иванов, „Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови различия”Сега действащата изравнителна субсидия предоставя средства на всички общини – бедни и богати. Тя разпределя средствата на база данъчен капацитет и местни разходи, без да се търси връзка между тях.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 10 - юни 2012 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец юни 2012 г.

повече

Последиците от икономическата криза върху икономиките в ЕвропаСборник от разработки на Съветът на Европа с коментар на Кенет Дейви

повече

1-во Обсъждане на възможностите за финансиране на Дунавски регионОттук можете да свалите пълния текст на поканата (на Английски език) в PDF формат.

повече

Презентации от проведената конференция в гр. София, 29-30 септември 2011 г., проект КООП -АТ-БГВ прикачения файл можете да откриете всички презентации от провелата се на 29-30.09.2011 г. конференция по проект КООП-АТ-БГ на тема \'Европа 2020 и национални политики на пазара на труда - стратегии и мерки в Австрия и България\'. Презентациите са на три

повече