Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


KOOП AT-БГ-Бюлетин №9 - декември 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец декември 2011 г.

повече

Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и АвстрияПрез месец септември 2011 г. беше публикувана книгата „Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и Австрия”. Изданието на български, немски и английски език е осъществено в рамките на двустра

повече

Презентации от проведен семинар в гр. Смолян, 10-11 март 2011 г., проект КООП -АТ-БГВ прикачения файл може да откриете всички презентации от провелия се 10 и 11 март в гр. Смолян семинар по проект КООП-АТ-БГ на тема „Значението на туризма за политиката на заетост в България и Австрия”.

повече

Доц. д-р Петко Салчев. Изследванията в областта на общественото здраве в Европа - време за действиеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

Доц. д-р Лидия Георгиева. Структурни и други фондове за научни проучвания на общественото здравеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

Деница Сачева. Възможности за сътрудничество между държавата и НПО в БЪлгария при изследвания в областта на общественото здравеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 8 - май 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2011 г.

повече

Д-р Ростислава Димитрова. Изследванията в областта на общественото здраве: възможности за финансиране от фондовете на ЕС.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече

Доц. д-р Петко Салчев. Изследванията в областта на общественото здраве в България - проблеми и перспективи пред НПО.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече