Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Д-р Ростислава Димитрова. Изследванията в областта на общественото здраве: възможности за финансиране от фондовете на ЕС.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече

Доц. д-р Петко Салчев. Изследванията в областта на общественото здраве в България - проблеми и перспективи пред НПО.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече

Доц. д-р Лидия Геогриева. Опазване на здравето и безопасност за пациентите - проблеми и переспективи пред НПО.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече

Деница Сачева. Ролята на гражданските организации за осъществяване на научни изследвания в областта на общественото здраве.Настоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS, проведенaта на 25 март 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 7 - ноември 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец ноември 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 6 - август 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец август 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 5 - май 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2010 г.

повече

Меморандум за разбирателство върху създаването на Форум на изследователите на общественото здраве в България (ФИОЗБ)Настоящият Меморандум за разбирателство върху създаването на Форум на изследователите на общественото здраве в България (ФИОЗБ) бе представен официално на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 4 - август 2009 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец август 2009 г.

повече