Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Ръководство по управление на проекти, София, 2003 г.