Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и Австрия


Уеб сайт на източника:


За връзка:


Телефон: + 359 2 944 50 27
Email: office@club2000.org


Основните теми, които разглежда изданието, са:

  • Австрийско-българското сътрудничество в политиките на пазара на труда;
  • Икономическо развитие и тенденции в Австрия по време и след икономическата криза;
  • Австрийският пазар на труда през кризисната 2009 година;
  • Макроикономически тенденции по време на кризата и влиянието им върху пазара на труда;
  • Активна политика по заетостта по време на икономическа криза и възстановяване на икономическото развитие;
  • Опитът на Австрия по време на кризата през 2009-2010 година;
  • Прилагане на ваучери за обучение в България;
  • Разширяване на предложенията за обучение и квалификация във Виена;
  • Консултация за гъвкавост на компаниите.

Автори на публикациите са: Елка Димитрова, Ернст Хайдер, Хелмут Хофер, Мартин Кайнц, Тодор Кръстев, Сузана Кунчич, Победа Луканова, Искра Петрова, Ева Рюкерт, Роланд Зауер, Клаус Вайерщрас.