Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Конференции, семинари и дискусииКлуб "Икономика 2000" има дългогодишен опит в организирането, логистиката и провеждането на:

  • Научно-изследователски семинари и конференции;
  • Мозъчни атаки и фасилитиране на дискусии на високо политическо ниво;
  • Дискусии и работни срещи.