Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Събития


Представяне на годишен доклад „Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия за 2022 г.“



Кръглата маса ще се състои на 19 декември (вторник) 2023 г. от 10 до 12.30 ч. в заседателна зала №3 на Федерация на НТС в България, ул. Г. С. Раковски № 108, София.

повече

Покана за участие в обучителен семинар на тема „Инструмент за самооценка на корпоративното управление в държавни предприятия“



Обучителният семинар се провежда в рамките на проект: BG05SFOP001-2.025-0185 „Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки“ с подкрепата на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

повече

Провеждане на церемония по връчване на наградите от конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“



Каним всички участници в конкурса на събитието, което ще се проведе на 17 февруари 2023 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Институт за икономически изследвания – Българска академия на науките.

повече

Приключи срока за подаване на разработки за участие в конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“



В рамките на определения срок за участие в конкурса бяха получени 39 разработки на ученици, студенти и докторанти от учебни заведения на територията на България.

повече

Покана към ученици, студенти и докторантите за участие в конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“



Чрез тази инициатива Клуб „Икономика 2000“ желае да насърчи ученици, студенти и докторанти от учебни заведения на територията на България да представят креативни идеи и решения за внедряване на повече кръгови бизнес практики.

повече

Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”



На 19.10.2022 г. /сряда/ от 11.00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108, зала № 3, ще се проведе Национална кръгла маса.

повече

Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”



На 31.05.2022 г. /вторник/ от 11.00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 ще се проведе Национална кръгла маса.

повече

Национална кръгла маса по проект „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“



На 8 декември 2020 г. от 10.00 до 13.00 ч. се проведе виртуална Национална кръгла маса и се състоя заключителна пресконференция по проекта.

повече

«123»