Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Събития


Уъркшоп по проект КООП АТ-БГ, 16-17 септември 2010 г., ЦаревоНа 16 и 17 септември 2010 г. в Царево се проведе уъркшоп на тема „Ученето през целия живот и обучение за възрастни в контекста на политиката на пазара на труда – контрол на качеството в професионалното обучение”.

повече

Кръгла маса по проект КООП АТ-БГ, 9 юни 2010 г., Софияна 9 юни 2010 г. в Центъра за обучение и развитие на човешките ресурси на МТСП край София се проведе кръгла маса на тема „Активна политика на пазара на труда във време на криза”.

повече

Уъркшоп по проект КООП АТ-БГ, 20-21 април 2010 г., СофияНа 20 и 21 април 2010 г., в Центъра за обучение и развитие на човешките ресурси на МТСП край София се проведе уъркшоп на тема „Променящите се пазари на труда -прилагането на подхода за Flexicurity: Примери за един европейски процес от Австрия и България”.

повече

Конференция по проект STEPS, 25 март 2010 г.На 25 март 2010 г., в София се проведе конференция на тема „Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” по проект STEPS.

повече

Семинар по проект КООП АТ-БГ, 10-11 септември 2009, ПловдивНа 10/11 септември 2009 г. в Пловдив се проведе поредният семинар в рамките на проект КООП АТ-БГ, посветен на въпросите, свързани с равните възможности на пазара на труда, който насочи вниманието на участниците към специфичните трудности, с които се сблъс

повече

Конференция по проект КООП АТ-БГ, 5 юни 2009 г., СофияНа 5 юни 2009 г. се проведе конференция по проект КООП АТ-БГ в София, посветена на темата за гъвкавост и сигурност на работното място („Flexicurity“) и приложението на този подход в Австрия и България.

повече

Семинар по проект KOOP AT-БГ, 19-20 май 2009 г., ВиенаНа 19 и 20 май 2009 г. в рамките на проекта КООП АТ-БГ във Виена се проведе семинар, посветен на отражението на икономическата криза върху пазарите на труда в Австрия и България.

повече

«123»