Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана към ученици, студенти и докторантите за участие в конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“Чрез тази инициатива Клуб „Икономика 2000“ желае да насърчи ученици, студенти и докторанти от учебни заведения на територията на България да представят креативни идеи и решения за внедряване на повече кръгови бизнес практики в прехода на България от линеен към кръгов модел на икономическо развитие, водещ до спестяване на изчерпаеми природни ресурси, образуване на по-малко отпадъци и опазване на околната среда.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, изпълняван от Клуб „Икономика 2000“ с финансиране от Програма LIFE на Европейския съюз.

Информация за проекта и ресурсни материали за кръговата икономика са публикувани на сайта https://cestarseed.com.

Участници:

Конкурсът ще се проведе в 3 категории и в него могат да участват:

  • Категория 1: Ученици от 10, 11 и 12 клас
  • Категория 2: Студенти във висши учебни заведения
  • Категория 3: Докторанти в университет или научен институт

Повече информация можете да намерите в поканата!