Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Приключи срока за подаване на разработки за участие в конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“В рамките на определения срок за участие в конкурса бяха получени общо 39 разработки на ученици, студенти и докторанти от учебни заведения на територията на България, представящи креативни идеи и решения за внедряване на повече кръгови бизнес практики в прехода на България от линеен към кръгов модел на икономическо развитие.

Екипът за изпълнение на проекта ще пристъпи към разглеждане и класиране на получените разработки. Резултатите ще бъдат публикувани своевременно както на сайта на Клуб „Икономика 2000“, така и на официалния сайт на проекта: 

https://cestarseed.com

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, изпълняван от Клуб „Икономика 2000“ с финансиране от Програма LIFE на Европейския съюз.