Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Представяне на годишен доклад „Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия за 2022 г.“Клуб „Икономика 2000“ изпълнява проект: BG05SFOP001-2.025-0185 „Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки“  с подкрепата на ОП „Добро управление“ 2014-2020.с подкрепата на ОП „Добро управление“ 2014-2020.

Имаме удоволствието да поканим Вас или Ваш представител за участие в кръгла маса за представяне и обсъждане на резултатите от годишната оценка на корпоративното управление на държавните предприятия през 2022 година.

Кръглата маса ще се състои на 19 декември (вторник) 2023 г. от 10 до 12.30 ч. в заседателна зала №3 на Федерация на НТС в България, ул. Г. С. Раковски № 108, София.

Програмата на събитието е следната:

9.30-10.00 ч.   Регистрация на участниците и кафе-пауза
10.00-10.15 ч.  Откриване и представяне на проекта
10.15-11.15 ч.  Представяне на годишен доклад „Оценка на корпоративното
управление на държавните предприятия за 2022 година“
11.15-12.00 ч.  Въпроси и коментари
12.00-12.30 ч.  Обобщение и закриване

Надяваме се да потвърдите участие на:

- ел. поща: office@club2000.org
- ел. 0887 60 50 61.

При необходимост от въпроси и допълнителна информация, оставям на Ваше
разположение.