Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Започна изпълнението на проект „ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия“Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) цели разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на общинските инвестиции в чиста енергия чрез сътрудничество и консултации с широк брой заинтересовани страни.

Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции). Помощ за развитие на проекти (PDA) е фокусирана върху осигуряване на техническа помощ за предприемане на амбициозни и мащабни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Проектни инициатори са Фонд ФЛАГ – координатор на проекта, Клуб “Икономика 2000” и Институт за икономически изследвания при БАН.

Продължителността на проекта е 36 месеца с начало 1.10.2022 г. Бюджетът на проекта е EUR 1 499 141.69, от които EUR 1 424 183.69 е принос на Европейската комисия.

Подробна информация за проекта, можете да намерите тук.