Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Проф. Стефан Иванов, „Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови различия”Сега действащата изравнителна субсидия предоставя средства на всички общини – бедни и богати. Тя разпределя средствата на база данъчен капацитет и местни разходи, без да се търси връзка между тях.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 10 - юни 2012 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец юни 2012 г.

повече