Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Последиците от икономическата криза върху икономиките в ЕвропаСборник от разработки на Съветът на Европа с коментар на Кенет Дейви

повече

1-во Обсъждане на възможностите за финансиране на Дунавски регионОттук можете да свалите пълния текст на поканата (на Английски език) в PDF формат.

повече

Презентации от проведената конференция в гр. София, 29-30 септември 2011 г., проект КООП -АТ-БГВ прикачения файл можете да откриете всички презентации от провелата се на 29-30.09.2011 г. конференция по проект КООП-АТ-БГ на тема \'Европа 2020 и национални политики на пазара на труда - стратегии и мерки в Австрия и България\'. Презентациите са на три

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин №9 - декември 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец декември 2011 г.

повече

Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и АвстрияПрез месец септември 2011 г. беше публикувана книгата „Активна политика на пазара на труда по време и след кризата: Опит и примери за добри практики от България и Австрия”. Изданието на български, немски и английски език е осъществено в рамките на двустра

повече

Презентации от проведен семинар в гр. Смолян, 10-11 март 2011 г., проект КООП -АТ-БГВ прикачения файл може да откриете всички презентации от провелия се 10 и 11 март в гр. Смолян семинар по проект КООП-АТ-БГ на тема „Значението на туризма за политиката на заетост в България и Австрия”.

повече

Доц. д-р Петко Салчев. Изследванията в областта на общественото здраве в Европа - време за действиеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

Доц. д-р Лидия Георгиева. Структурни и други фондове за научни проучвания на общественото здравеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

Деница Сачева. Възможности за сътрудничество между държавата и НПО в БЪлгария при изследвания в областта на общественото здравеНастоящата презентация е представена в рамките на конференция на тема „Възможности за партньорство в изследванията на общественото здраве - европейски и български измерения” по проект STEPS, проведена на 03 февруари 2011 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 8 - май 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2011 г.

повече