Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


KOOП AT-БГ-Бюлетин № 3 - май 2009 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2009 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 2 - ноември 2008 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец ноември 2008 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 1 - юли 2008 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец юли 2008 г.

повече

Оценка и предложения за подобряване на цените за питейна и отпадъчна вода и таксите за заустване в басейна на река Дунав: Казус за „ВиК” ЕООД, гр. ПлевенРазработката е изготвена от Димитър Тропчев, Глен Морис и Андраш Киш в рамките на проект „Укрепване на капацитета за намаляване на замърсяването с биогенни вещества и за трансгранично сътрудничество в басейна на река Дунав”

повече

Д.Бобева, Г. Шопов, Лисабонската стратегия: как да се справим с бедността и социалното изключване?Статията представя някои по-интересни акценти от дискусията по проблема за социалното изключване и бедността, поставени на конференцията. В нейната основа залегна разбирането, че най-сигурният начин да се ангажира обществената подкрепа за процеса на социа

повече

Г.Шопов, Законови рамки и анализ на финансирането на социалното подпомагане на инвалидите в БългарияНастоящата студия разглежда действащите програми за социална защита на инвалидите в България и законодателната рамка на финансирането на социални помощи за инвалиди

повече

Пенсионната реформа в българия: мостът между изследванията и политиката, Икономическа мисъл, март 2005Това изследване попада в категорията на така наречените "периодични изследвания " и анализира конкретен период на съществена промяна в политиката на България, свързани с подготовката и осъществяването на пенсионната реформа.

повече