Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Финансов мениджмънт и контрол на публичните агенции, Доклади СИГМА № 32, 2002Всички страни-членки на ЕС и страните от Централна и Източна Европа използват агенции с различна форма и големина като част от своята система за публична администрация. Законовите форми са най-различни според различните страни в зависимост от законодат

повече

Държавните служби в Европа на петнадесетте: тенденции и развитие, ЕИПА, 2002Второто издание на книгата “Държавните служби в Европа на петнадесетте” на ЕИПА има за цел преди всичко да сравни и анализира специфични елементи на държавните служби в държавите-членки.

повече

Ръководство за разширяване на Европейския съюз (II) , ЕИПА, 2001Целта на тази публикация е да послужи като ръководство за изискванията за членство и за естеството на преговорите, които ще определят условията за присъединяване на страните към Съюза. Това издание беше подробно преразгледано и разширено, за да

повече

Douhomir Minev et al., Strategic Objectives and Equity in Policies of Transition: Bulgarian and Polish CasesSocial Costs of Economic Transformation in Central Europe, Project Papet No. 91, Vienna 2000

повече

Устойчиви институции за членство в Европейския съюз, Доклади СИГМА № 26, 2000SIGMA – Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Counties – е съвместна инициатива на ОИСР и на Европейския съюз. Инициативата подкрепя усилията за реформа на публичната администрация в

повече

Пазарни мехамизми в действие. Проектиране и употреба на пазарни разрешителни и задължения, Доклади Пума, 2000През последните 20 години беше обърнато специално внимание на няколко съвременни реформи в публичния сектор, които бяха приети с голямо внимание и предизвикаха повече дискусии, отколкото реформата на регулирането. Новото търсене – о

повече

Еталонно сравнение, оценка и стратегическо управление в публичния сектор, ОИСР, 2000Тази публикация съдържа докладите и коментарите, представени на проведената през 1996 г. среща на Мрежата за управление на изпълнението на Службата за публично управление към ОИСР. На срещата, проведена на 4 и 5 ноември 1996 г. в главната кв

повече

Модерното бюджетиране, Доклади ПУМА, 2000Управленската революция, която преструктурира публичния сектор в общността на държавите от ОИСР, продължава повече от десетилетие в някои страни, а в други, едва започва. Продължителността на тази революция е свидетелств

повече