Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ на 29-30 ноември 2022 г., гр. Русе, хотел „Дунав плаза“Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар по проект LIFE20NGO4GD/BG/000017 „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз.  

.

Семинарът ще се проведе на 29-30 ноември в хотел „Дунав плаза“, град Русе и ще бъде на тема „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“

.

Обучителният модул „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ е предназначен и полезен за малки, средни и големи фирми, бизнес организации и публични институции, които имат интерес и желаят да бъдат запознати с възможностите за финансиране на проекти за кръгова икономика през новия програмен период от различни източници.

.

Обучението има за цел повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно наличните възможности за привличане на средства, усъвършенстване познанията за подготовка на успешни проекти и укрепване на капацитета за изпълнение и синергия на многобройни проекти в областта. По време на семинарите ще бъдат представени основните програми на ЕС с директно кандидатстване към ЕК, Програми с финансиране от ЕС на национално ниво, както и други финансиращи програми, имащи отношение към елементи на кръговата икономика.

.

Заявки за участие в семинара можете да подавате на е-мейл: veronika@club2000.org. В заявката посочете име на участника и фирмата/организацията.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886434520.

Пълният текст на покана можете да намерите на официалната страница на проекта:  https://cestarseed.com/download/news/45/d8e.pdf